Podatek PIT i VAT – omówienie i porównanie

Podatki PIT i VAT to dwa podstawowe podatki, które obowiązują w Polsce. Są one odprowadzane przez osoby fizyczne i prawne, a ich wysokość zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj dochodu czy rodzaj czynności gospodarczej.

Podatek PIT

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatkiem od dochodów osób fizycznych. Dochody te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak:

 • wynagrodzenie za pracę
 • działalność gospodarcza
 • emerytury i renty
 • odsetki od lokat bankowych
 • zyski kapitałowe
 • inne przychody, np. z najmu, darowizn czy spadków.

Podatek PIT jest rozliczany w formie rocznej deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28. Wysokość podatku zależy od wysokości dochodu i stawki podatkowej. Stawki podatkowe w Polsce wynoszą:

 • 17% – dla dochodów do 120 000 zł
 • 32% – dla dochodów powyżej 120 000 zł

Podatek VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest podatkiem od sprzedaży towarów i usług. Podatnik VAT jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Podatek VAT jest rozliczany w formie deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K lub VAT-9M. Wysokość podatku VAT zależy od stawki podatkowej, która dla towarów i usług wynosi:

 • 23% – stawka podstawowa
 • 8% – stawka obniżona
 • 5% – stawka obniżona dla niektórych towarów i usług
 • 0% – stawka zwolniona

Porównanie podatku PIT i VAT

Podatek PIT i VAT to dwa różne podatki, które różnią się między sobą pod względem wielu czynników, takich jak:

 • Osoby obowiązane do płacenia – podatek PIT jest płacony przez osoby fizyczne, natomiast podatek VAT jest płacony przez osoby fizyczne i prawne.
 • Źródła dochodów – podatek PIT jest płacony od dochodów osób fizycznych, natomiast podatek VAT jest płacony od sprzedaży towarów i usług.
 • Wysokość podatku – wysokość podatku PIT zależy od wysokości dochodu i stawki podatkowej, natomiast wysokość podatku VAT zależy od stawki podatkowej.
 • Okres rozliczeniowy – podatek PIT jest rozliczany w formie rocznej deklaracji podatkowej, natomiast podatek VAT może być rozliczany w formie miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.

Podsumowanie

Podatek PIT i VAT to dwa podstawowe podatki, które obowiązują w Polsce. Są one odprowadzane przez osoby fizyczne i prawne, a ich wysokość zależy od różnych czynników. Warto zapoznać się z zasadami opodatkowania tymi podatkami, aby prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodatkowe informacje

Oprócz podatku PIT i VAT w Polsce obowiązuje również wiele innych podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu czy podatek od spadków i darowizn. Warto zapoznać się z zasadami opodatkowania tymi podatkami, aby prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe.

Dodaj komentarz