Czym jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne to dokument, który określa warunki inwestycji w dany projekt. Porozumienie zawiera zwykle informacje o: Kiedy dochodzi do porozumienia inwestycyjnego? Porozumienie inwestycyjne jest zwykle zawierane w przypadku inwestycji, które wymagają zaangażowania dużych środków finansowych lub są związane z dużym ryzykiem. Porozumienie jest zawierane między inwestorem a podmiotem, który jest beneficjentem inwestycji. Po co się … Dowiedz się więcej

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika to suma wszystkich kosztów, które ponosi pracodawca, zatrudniając daną osobę. Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składają się następujące elementy: Przykładowo, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 5 000 zł, a pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości 1 000 zł, to całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi 6 … Dowiedz się więcej

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami to maksymalna wartość transakcji gotówkowej, która może zostać dokonana między dwoma przedsiębiorstwami. W Polsce limit ten wynosi 15 000 zł. Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami został wprowadzony w celu: Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Przed czym chroni limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami? Limit płatności … Dowiedz się więcej

Notatka służbowa – do czego służy?

Notatka służbowa to dokument, który jest sporządzany w celu dokumentowania przebiegu spotkania, rozmowy telefonicznej, czynności służbowej lub innego istotnego wydarzenia. Notatka służbowa może być także wykorzystywana do przekazywania informacji między pracownikami lub do przekazywania informacji przełożonemu. Kiedy sporządza się notatkę służbową? Notatkę służbową sporządza się w następujących przypadkach: Czemu notatka służbowa służy? Notatka służbowa służy … Dowiedz się więcej

Rozliczenie delegacji służbowej

Delegacja to wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub siedziba pracodawcy. Delegacja jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. Jakie są rodzaje delegacji? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wyróżnia się następujące rodzaje delegacji: Jak rozlicza się delegację? Delegacja rozliczana jest na podstawie następujących dokumentów: Wynagrodzenie pracownika podczas delegacji … Dowiedz się więcej

Osobowe spółki handlowe

Osobowe spółki handlowe to spółki prawa handlowego, których działalność opiera się na osobistej więzi między wspólnikami. Do spółek osobowych zalicza się: Charakterystyka spółek osobowych Wady spółek osobowych Zalety spółek osobowych Podsumowanie Spółki osobowe mają zarówno wady, jak i zalety. Wady spółek osobowych to ograniczona odpowiedzialność wspólników, ograniczona możliwość pozyskiwania kapitału i ograniczona elastyczność. Zaletami spółek … Dowiedz się więcej

Urlop na żądanie – zasady

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którego wykorzystanie następuje na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Urlop na żądanie jest regulowany przepisami Kodeksu pracy. Kiedy można wziąć urlop na żądanie? Urlop na żądanie można wziąć w każdym momencie, niezależnie od tego, czy pracownik ma już wykorzystany cały urlop wypoczynkowy. Urlop na żądanie … Dowiedz się więcej

Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze

Emeryt może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak osoba niebędąca emerytem. Nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju prowadzonej działalności, form prawnych czy wysokości dochodów. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na emeryturze Formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na emeryturze Dochody z działalności gospodarczej na emeryturze Zalety prowadzenia działalności gospodarczej na emeryturze: Wady prowadzenia … Dowiedz się więcej

Działalność nierejestrowana – podstawowe informacje

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Działalność nierejestrowana może być prowadzona przez osoby fizyczne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej i nie mają pracowników. Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej Jak rozliczać działalność nierejestrowaną? Przychody z działalności nierejestrowanej należy rozliczyć w zeznaniu rocznym … Dowiedz się więcej

Zwolnienie dyscyplinarne – zasady

Zwolnienie dyscyplinarne to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to najsurowsza forma rozwiązania stosunku pracy, która może być zastosowana tylko w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Kto może zostać zwolniony dyscyplinarnie? Zwolnienie dyscyplinarne może zostać wystosowane do każdego pracownika, niezależnie od jego stanowiska, stażu pracy czy warunków zatrudnienia. … Dowiedz się więcej