Jednolity plik kontrolny – co to jest i jak go sporządzić?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to standard wymiany danych księgowych. Jest to plik, który zawiera dane o fakturach, rejestrach VAT, ewidencji przychodów i kosztów oraz innych dokumentach księgowych. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń … Dowiedz się więcej

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – kogo dotyczy obowiązek jej prowadzenia?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ewidencja księgowa, w której przedsiębiorcy ewidencjonują swoje przychody i koszty uzyskania przychodów. KPiR jest przeznaczona dla podatników, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również … Dowiedz się więcej

Czym jest refakturowanie?

Refakturowanie to przeniesienie kosztów usługi na inny podmiot, który jest faktycznym odbiorcą usługi lub towaru. Po co robi się refakturowanie? Refakturowanie jest wykorzystywane w sytuacjach, gdy przedsiębiorca pośredniczy w świadczeniu usługi lub sprzedaży towaru. W takim przypadku przedsiębiorca nie jest faktycznym odbiorcą usługi lub towaru, ale jedynie pośredniczy w jej świadczeniu lub sprzedaży. Przykłady refakturowania … Dowiedz się więcej

Indywidulany rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) to numer rachunku bankowego, który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, który rozlicza się z podatków, musi posiadać indywidualny rachunek podatkowy. Kto musi posiadać indywidualny rachunek podatkowy? Indywidualny rachunek podatkowy muszą posiadać następujące osoby: Po co trzeba posiadać indywidualny rachunek podatkowy? … Dowiedz się więcej

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez likwidacji to proces, w wyniku którego spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie przeprowadza się jej likwidacji. Po co się to robi? Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji jest korzystne w następujących przypadkach: Jak to zrobić? Aby rozwiązać spółkę z o.o. bez likwidacji, wspólnicy muszą podjąć uchwałę … Dowiedz się więcej

Faktoring – forma finansowania firmy

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury. Korzyści z faktoringu Podział faktoringu Podsumowując, faktoring to usługa finansowa, która może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Faktoring pozwala na poprawę płynności finansowej, ograniczenie … Dowiedz się więcej

Czym jest JPK?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to elektroniczny dokument zawierający dane księgowe i podatkowe, które są przekazywane do organów podatkowych. JPK został wprowadzony w Polsce w 2015 roku i jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe lub księgi podatkowe. Po co prowadzić JPK? JPK ma na celu ułatwienie i usprawnienie wymiany danych między przedsiębiorcami a … Dowiedz się więcej

Oprocentowanie kredytu – co warto o nim wiedzieć?

Oprocentowanie kredytu to procentowy zwrot, jaki kredytodawca pobiera od kredytobiorcy za udzielenie mu kredytu. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch składników: WIBOR to średnia ważona stawek procentowych, po jakich banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. WIBOR jest aktualizowany codziennie i jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprocentowanie kredytu oblicza … Dowiedz się więcej

Akt notarialny

Akt notarialny to dokument urzędowy, który sporządza notariusz. Akt notarialny ma szczególną moc dowodową i stanowi pełną dowód tego, co zostało w nim zawarte. Kiedy sporządza się akt notarialny? Akt notarialny sporządza się w przypadku dokonywania czynności prawnych, które wymagają formy aktu notarialnego. Do czynności tych należą m.in.: Czy akt notarialny można podważyć? Akt notarialny … Dowiedz się więcej

Kiedy wystawia się korektę faktury?

Korekta faktury to dokument księgowy, który służy do skorygowania błędów lub zmian w danych zawartych na fakturze pierwotnej. Korekty wystawiane są zarówno przez sprzedawców, jak i nabywców towarów lub usług. Dlaczego się ją wystawia? Korekta faktury może zostać wystawiona w następujących sytuacjach: Co musi zawierać? Korekta faktury musi zawierać następujące dane: Rodzaje korekt faktur Korekty … Dowiedz się więcej