Forfaiting – jako źródło finansowania firmy

Forfaiting to forma finansowania, która polega na wykupie przez bank lub inną instytucję finansową należności handlowych od eksportera. Należności te są najczęściej wyrażone w walucie obcej i mają długi termin płatności. Forfaiting jest często wykorzystywany przez firmy eksportujące, które chcą uzyskać natychmiastową płynność finansową.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zasady działania forfaitingu

W ramach forfaitingu eksporter sprzedaje swoje należności handlowe forfaiterowi. Forfaiter wypłaca eksporterowi kwotę należności pomniejszoną o prowizję i dyskonto. Prowizja jest opłatą za usługę forfaitingu, a dyskonto jest odsetkiem od wartości należności.

Zalety forfaitingu

Forfaiting ma wiele zalet dla firm eksportujących, w tym:

 • Natychmiastowa płynność finansowa
 • Uwolnienie kapitału obrotowego
 • Ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta
 • Umożliwienie eksportu do krajów o niestabilnej sytuacji gospodarczej

Wady forfaitingu

Forfaiting ma również pewne wady, w tym:

 • Wysokie koszty
 • Ograniczenie możliwości negocjacji warunków płatności z kontrahentem

Dla kogo forfaiting?

Forfaiting jest odpowiedni dla firm eksportujących, które:

 • Chcą uzyskać natychmiastową płynność finansową
 • Mają należności handlowe w walucie obcej
 • Chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta

Podsumowanie

Forfaiting to elastyczne i korzystne źródło finansowania dla firm eksportujących. Forfaiting może pomóc firmom w uzyskaniu natychmiastowej płynności finansowej, uwolnieniu kapitału obrotowego i ograniczeniu ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Dodatkowe informacje

Forfaiting może być realizowany w ramach różnych schematów. Najczęściej spotykane schematy to:

 • Forfaiting klasyczny – forfaiter wykupuje od eksportera całość należności handlowych.
 • Forfaiting częściowy – forfaiter wykupuje od eksportera część należności handlowych.
 • Forfaiting z regresem – eksporter ma prawo do regresu na forfaitera w przypadku niewypłacalności kontrahenta.
 • Forfaiting bez regresu – eksporter nie ma prawa do regresu na forfaitera w przypadku niewypłacalności kontrahenta.

Wybór odpowiedniego schematu forfaitingu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji firmy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz