Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Przedawnienie przestępstwa skarbowego to instytucja prawna, która polega na tym, że po upływie określonego w przepisach prawa czasu, sprawca przestępstwa skarbowego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego

Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego wynosi 5 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W przypadku przestępstw skarbowych, w których sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego przerywa się:

  • Wszczęciem postępowania karnego
  • Wniesieniem aktu oskarżenia do sądu
  • Wystąpieniem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania
  • Wystąpieniem o wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego
  • Wystąpieniem o wydanie europejskiego nakazu skonfiskowania

Termin przedawnienia przestępstwa skarbowego biegnie na nowo:

  • Od dnia wszczęcia postępowania karnego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone
  • Od dnia wydania wyroku uniewinniającego, jeżeli postępowanie to zostało wszczęte na wniosek pokrzywdzonego

Odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe po upływie terminu przedawnienia

Po upływie terminu przedawnienia przestępstwa skarbowego, sprawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jednakże, może być on pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe.

Podsumowanie

Przedawnienie przestępstwa skarbowego to ważna instytucja prawna, która ma na celu ochronę sprawców przestępstw skarbowych przed przedawnieniem odpowiedzialności karnej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz