Koszty firmowe – co można do nich zaliczyć?

Koszty firmowe to wszelkie wydatki ponoszone przez firmę w związku z jej działalnością. Mogą one być związane z zakupem towarów i usług, wynajmem powierzchni biurowej, zatrudnieniem pracowników, czy też reklamą i marketingiem.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Rodzaje kosztów firmowych

Koszty firmowe można podzielić na kilka kategorii:

 • Koszty stałe – to koszty, które nie zmieniają się w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży. Do kosztów stałych należą m.in. czynsz, opłaty za media, ubezpieczenia, czy też amortyzacja.
 • Koszty zmienne – to koszty, które zmieniają się w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży. Do kosztów zmiennych należą m.in. koszty materiałów, koszty pracy, czy też koszty transportu.
 • Koszty bezpośrednie – to koszty, które można bezpośrednio przypisać do konkretnego produktu lub usługi. Do kosztów bezpośrednich należą m.in. koszty materiałów, koszty pracy, czy też koszty transportu.
 • Koszty pośrednie – to koszty, które nie można bezpośrednio przypisać do konkretnego produktu lub usługi. Do kosztów pośrednich należą m.in. koszty administracyjne, koszty marketingowe, czy też koszty sprzedaży.

Jakie koszty firmowe można odliczyć od podatku?

Nie wszystkie koszty firmowe można odliczyć od podatku. Koszty, które można odliczyć od podatku, to koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do kosztów, które można odliczyć od podatku, należą m.in.:

 • Koszty zakupu towarów i usług
 • Koszty wynajmu powierzchni biurowej
 • Koszty zatrudnienia pracowników
 • Koszty reklamy i marketingu
 • Koszty podróży służbowych
 • Koszty szkoleń i kursów
 • Koszty amortyzacji

Jak prawidłowo rozliczać koszty firmowe?

Aby prawidłowo rozliczać koszty firmowe, należy mieć na uwadze przepisy podatkowe. Koszty firmowe powinny być dokumentowane fakturami, rachunkami, czy też innymi dokumentami księgowymi. Koszty firmowe powinny być również klasyfikowane w odpowiednich kategoriach.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Koszty firmowe to istotny element działalności gospodarczej. Prawidłowe rozliczanie kosztów firmowych pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia firmy i zwiększenie jej zysków.

Dodaj komentarz