Analiza PEST-czym jest?

Analiza PEST to narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie makroekonomiczne. Nazwa analizy pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

 • Polityczne (Political) – czynniki polityczne, takie jak przepisy, regulacje i polityka gospodarcza.
 • Ekonomiczne (Economic) – czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, stopy procentowe i wzrost gospodarczy.
 • Społeczno-kulturowe (Social) – czynniki społeczno-kulturowe, takie jak demografia, trendy konsumenckie i zmiany w stylu życia.
 • Technologiczne (Technological) – czynniki technologiczne, takie jak nowe produkty i usługi, innowacje i zmiany w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.

Celem analizy PEST jest identyfikacja czynników, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Analiza ta może pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych, takich jak rozwój nowych produktów lub usług, wejście na nowe rynki lub zmiana modelu biznesowego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak przeprowadzić analizę PEST?

Aby przeprowadzić analizę PEST, należy zebrać informacje na temat czynników makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Informacje te można uzyskać z różnych źródeł, takich jak:

 • Dzienniki i czasopisma biznesowe
 • Raporty rządowe i instytucji badawczych
 • Strona internetowa przedsiębiorstwa
 • Analiza konkurencji

Po zebraniu informacji należy przeanalizować je i zidentyfikować czynniki, które mogą mieć największy wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki tych czynników.

Jakie są zalety analizy PEST?

Analiza PEST ma wiele zalet, w tym:

 • Pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie makroekonomiczne
 • Pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych
 • Pomaga przedsiębiorstwom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i szans

Podsumowanie

Analiza PEST to ważne narzędzie planowania strategicznego, które może pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych. Analiza ta pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie makroekonomiczne i identyfikować czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz