Dywidenda rzeczowa – co oznacza w praktyce ?

Dywidenda rzeczowa to wypłata dywidendy w formie niepieniężnej, czyli w formie rzeczy lub praw majątkowych. Może to być np. nieruchomość, samochód, udział w spółce, czy też akcja innej spółki.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dywidenda rzeczowa jest dopuszczalna na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Wypłata dywidendy rzeczowej może nastąpić, jeżeli:

  • zgoda na to została udzielona w umowie spółki,
  • dywidenda jest wypłacana w stosunku do akcji lub udziałów o jednakowej wartości nominalnej,
  • wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych nie przekracza wartości dywidendy przypadającej na jeden udział lub akcję.

Dywidenda rzeczowa jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychód z dywidendy rzeczowej jest równy wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych, które zostały wypłacone.

W praktyce dywidenda rzeczowa jest często wykorzystywana przez spółki, które chcą wypłacić dywidendę wspólnikom, którzy są zainteresowani nabyciem określonych rzeczy lub praw majątkowych. Dzięki dywidendzie rzeczowej wspólnicy mogą nabyć te rzeczy lub prawa majątkowe po atrakcyjnej cenie.

Przykłady dywidendy rzeczowej:

  • Spółka wypłaca dywidendę w formie samochodu każdemu wspólnikowi, który posiada co najmniej 100 akcji spółki.
  • Spółka wypłaca dywidendę w formie udziałów w innej spółce każdemu wspólnikowi, który posiada co najmniej 500 akcji spółki.
  • Spółka wypłaca dywidendę w formie nieruchomości każdemu wspólnikowi, który posiada co najmniej 10% udziałów spółki.

Podsumowanie

Dywidenda rzeczowa to wypłata dywidendy w formie niepieniężnej. Dywidenda rzeczowa jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dodaj komentarz