Ulga Internetowa – czy przysługuje także przedsiębiorcy ?

Ulga Internetowa to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet. Ulga ta przysługuje wszystkim podatnikom, którzy ponoszą takie wydatki, bez względu na formę opodatkowania.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Warunki skorzystania z ulgi Internetowej:

  • Wydatki muszą być poniesione w roku podatkowym.
  • Wydatki muszą być udokumentowane.
  • Wydatki muszą być poniesione na użytkowanie sieci Internet.

Wydatki, które można odliczyć:

  • Opłata abonamentowa za internet stacjonarny lub mobilny.
  • Opłata za dostęp do internetu w kafejkach internetowych.
  • Opłata za dostęp do internetu w ramach oferty operatora telefonii komórkowej.

Wysokość ulgi:

  • Maksymalna wysokość ulgi wynosi 760 zł.
  • Ulga jest przyznawana na osobę.

Przedsiębiorcy i ulga Internetowa:

Ulga Internetowa przysługuje także przedsiębiorcom, którzy ponoszą wydatki na użytkowanie sieci Internet w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą odliczyć ulgę od podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowym od osób prawnych.

Przykład:

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2023 roku poniósł wydatki na użytkowanie sieci Internet w wysokości 1000 zł. Pan Jan może odliczyć ulgę Internetową w wysokości 760 zł od podstawy opodatkowania.

Podsumowanie

Ulga Internetowa to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet. Ulga ta przysługuje wszystkim podatnikom, bez względu na formę opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą odliczyć ulgę Internetową od podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodaj komentarz