Podatek akcyzowy — czym jest, kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, który jest nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne. Akcyza jest nakładana na dobra, aby ograniczyć ich spożycie, lub ze względu na wysoką akumulację zysku.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Wyroby akcyzowe to wyroby, które zostały wymienione w ustawie o podatku akcyzowym. Do wyrobów akcyzowych należą m.in.:

 • alkohole etylowe i wyroby tytoniowe,
 • paliwa silnikowe,
 • energię elektryczną,
 • oleje opałowe,
 • gaz ziemny,
 • napoje alkoholowe,
 • wyroby tytoniowe,
 • wyroby gazowe,
 • wyroby węglowe.

**Akcyzę należy zapłacić w momencie:

 • nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,
 • wprowadzenia do obrotu wyrobów akcyzowych,
 • nabycia wyrobów akcyzowych w ramach sprzedaży detalicznej.**

Wysokość akcyzy jest uzależniona od rodzaju wyrobu akcyzowego. Akcyza na alkohole etylowe i wyroby tytoniowe jest naliczana w zależności od zawartości alkoholu lub tytoniu w danym wyrobie. Akcyza na paliwa silnikowe jest naliczana w zależności od rodzaju paliwa i jego pojemności. Akcyza na energię elektryczną jest naliczana w zależności od zużycia energii.

Podatnicy akcyzy mają obowiązek odprowadzenia podatku akcyzowego do właściwego urzędu skarbowego. Termin płatności akcyzy jest uzależniony od rodzaju wyrobu akcyzowego.

W przypadku nieopłacenia podatku akcyzowego, podatnikowi grozi kara pieniężna. Wysokość kary pieniężnej jest uzależniona od wysokości nieopłaconego podatku akcyzowego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz