Jak rozliczyć stratę w PIT?

Strata podatkowa to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższają przychody z działalności gospodarczej. Strata podatkowa może powstać w przypadku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Rozliczenie straty podatkowej

Stratę podatkową można rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L. Strata może zostać odliczona od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych 5 latach podatkowych, po roku, w którym została poniesiona.

Odliczenie straty podatkowej

Odliczenie straty podatkowej następuje poprzez pomniejszenie dochodu z działalności gospodarczej o wysokość straty. W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, odliczenie straty podatkowej może nastąpić w całości lub w części. W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencyjnych, odliczenie straty podatkowej może nastąpić w całości.

Termin rozliczenia straty podatkowej

Termin rozliczenia straty podatkowej wynosi 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym została poniesiona.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 2023 roku. W 2023 roku poniósł stratę podatkową w wysokości 10 000 zł. W 2024 roku osiągnął dochód z działalności gospodarczej w wysokości 20 000 zł. W zeznaniu rocznym PIT-36 za 2024 rok przedsiębiorca może odliczyć stratę podatkową w wysokości 10 000 zł.

Wniosek

Rozliczenie straty podatkowej jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę w poprzednim roku podatkowym. Odliczenie straty podatkowej może zmniejszyć wysokość podatku dochodowego, a tym samym zwiększyć zysk przedsiębiorcy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz