Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru VAT z własnej inicjatywy lub z urzędu.

Wykreślenie z rejestru VAT z własnej inicjatywy

Podatnik VAT może złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru VAT w następujących przypadkach:

 • zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT,
 • utrata prawa do zwolnienia z VAT,
 • utrata statusu podatnika VAT.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wniosek o wykreślenie z rejestru VAT należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT lub od dnia utraty prawa do zwolnienia z VAT lub od dnia utraty statusu podatnika VAT.

Wykreślenie z rejestru VAT z urzędu

Podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru VAT z urzędu w następujących przypadkach:

 • na wniosek podatnika,
 • w przypadku niewywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z ustawy o VAT,
 • w przypadku niewywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji podatnika,
 • w przypadku śmierci podatnika.

W przypadku wykreślenia z rejestru VAT z urzędu, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wykreśleniu. Decyzja o wykreśleniu z rejestru VAT jest doręczana podatnikowi w terminie 7 dni od dnia wydania.

Skutki wykreślenia z rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT powoduje, że podatnik traci prawo do wystawiania faktur VAT. Podatnik nie może również odliczać podatku VAT od zakupów.

Oto kilka wskazówek dla podatników, którzy są na etapie wykreślenia z rejestru VAT:

 • Upewnij się, że spełniasz warunki do wykreślenia z rejestru VAT.
 • Składając wniosek o wykreślenie z rejestru VAT, dołącz wszystkie niezbędne dokumenty.
 • Upewnij się, że otrzymałeś decyzję o wykreśleniu z rejestru VAT.

W przypadku wątpliwości co do wykreślenia z rejestru VAT, należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz