Czym jest spółka akcyjna?


Spółka akcyjna (SA)
to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, w której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Spółka akcyjna jest osobą prawną, co oznacza, że jest odrębnym podmiotem od jej wspólników.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Cechy spółki akcyjnej

 • Odpowiedzialność wspólników – wspólnicy spółki akcyjnej odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych przez siebie wkładów.
 • Osobowość prawna – spółka akcyjna jest osobą prawną, co oznacza, że jest odrębnym podmiotem od jej wspólników.
 • Kapitał akcyjny – kapitał akcyjny spółki akcyjnej dzieli się na akcje, które są papierami wartościowymi.
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy – najwyższym organem spółki akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, które podejmuje decyzje dotyczące najważniejszych spraw spółki.
 • Zarząd – zarząd jest organem wykonawczym spółki akcyjnej, który odpowiada za bieżące zarządzanie spółką.
 • Księgowość – spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia księgowości w formie księgi rachunkowej.
 • Podatki – spółka akcyjna jest zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zalety spółki akcyjnej

 • Ograniczona odpowiedzialność majątkowa – wspólnicy spółki akcyjnej odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych przez siebie wkładów.
 • Możliwość pozyskania kapitału – spółka akcyjna może pozyskać kapitał od inwestorów zewnętrznych poprzez emisję akcji.
 • Elastyczność – spółka akcyjna jest bardziej elastyczna niż spółki osobowe, co może ułatwić rozwój firmy.

Wady spółki akcyjnej

 • Wysokie koszty – koszty zakładania i prowadzenia spółki akcyjnej są wyższe niż w przypadku innych form prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wymagania formalne – spółka akcyjna podlega wyższym wymaganiom formalnym niż inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak założyć spółkę akcyjną?

Aby założyć spółkę akcyjną, należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek można złożyć online, przez internet lub osobiście w sądzie rejestrowym.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz KRS-Z1
 • Statut spółki
 • Oświadczenie o wniesieniu wkładów
 • Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty kapitału akcyjnego

Podsumowanie

Spółka akcyjna jest popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to dobra opcja dla firm, które chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność majątkową oraz pozyskać kapitał od inwestorów zewnętrznych.

Dodaj komentarz