Spółka z o. o. – czyli co?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, w której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zalety spółki z o.o.

  • Ograniczona odpowiedzialność majątkowa – wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych przez siebie wkładów.
  • Łatwość zakładania i prowadzenia – spółka z o.o. może zostać założona przez co najmniej jednego wspólnika. Proces zakładania spółki z o.o. jest stosunkowo prosty i szybki.
  • Możliwość pozyskania kapitału – spółka z o.o. może pozyskać kapitał od inwestorów zewnętrznych, takich jak fundusze venture capital czy aniołowie biznesu.

Wady spółki z o.o.

  • Wysokie koszty – koszty zakładania i prowadzenia spółki z o.o. są wyższe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
  • Ograniczony dostęp do kredytów bankowych – niektóre banki mogą nie udzielać kredytów bankowych spółkom z o.o., które nie mają stałego dochodu.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Aby założyć spółkę z o.o., należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek można złożyć online, przez internet lub osobiście w sądzie rejestrowym.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Wypełniony formularz KRS-Z1
  • Oświadczenie o wniesieniu wkładu
  • Umowa spółki
  • Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty kapitału zakładowego

Podsumowanie

Spółka z o.o. to popularna forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to dobra opcja dla osób, które chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność majątkową oraz pozyskać kapitał od inwestorów zewnętrznych.

Dodatkowe informacje

Spółka z o.o. jest zarządzana przez zarząd, który składa się z jednego lub więcej członków. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie spółką.

Spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia księgowości w formie księgi rachunkowej.

Spółka z o.o. jest zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodaj komentarz