Sprzedaż spółki

Sprzedaż spółki lub jej nabycie to bardzo częsta praktyka biznesowa. Sprzedający pozbywa się interesu, który ma historię finansową. Nabywający uzyskuje dzięki temu możliwość budowy swojego biznesu w oparciu o podmiot posiadający historię finansową. Współpracujemy z wieloma portalami w zakresie promocji sprzedaży spółek. W naszej opinii brakuje na polskim rynku strony o dużej wartości informacyjnej dla zainteresowanych. Z tego powodu postanowiliśmy zbudować własną:

www.sprzedazspolki.org

Handel spółkami

Wiele osób jest zainteresowana handlem spółkami. Kupno gotowej spółki jest znacznie tańsze i szybsze niż jej rejestracja. Z tego też powodu wielu klientów decyduje się na założenie działalności w oparciu o już istniejący podmiot. W ofercie znajdziecie tam:

  • gotowe spółki,
  • czyste spółki,
  • spółki pod kredyt,
  • spółki stażowe,
  • z historią finansową i obrotami,
  • zadłużone spółki,
  • zagraniczne podmioty,
  • rejestrację spółek w Polsce,
  • rejestrację spółek za granicą,
  • i wiele innych,

Sprzedaż spółki krok po kroku

Na stronie sprzedaż spółki znajdziecie dokładny opis tego w jaki sposób dokonać sprzedaży spółki. Znajdziecie tam najdokładniejszy w internecie opis procesu sprzedaży spółki. Poniżej przedstawimy wam dokładny spis treści tego co tam niedługo znajdziecie:

Prawo Spółek Handlowych

Co innego możecie znaleźć na naszej stronie?

Zbycie udziałów

Rodzaje zbycia udziałów spółki

Zbycie udziałów spółki jednoosobowej

Zbycie udziałów spółki z wieloma właścicielami

Sprzedaż spółki krok po korku

Określenie przedmiotu transakcji

Określenie sprzedających, ich udziałów oraz ceny sprzedaży

Umówienie spotkania u notariusza

U notariusza

Forma czynności prawnej zbycia udziałów

Umowa sprzedaży udziałów

Ograniczenia zbycia udziałów i zgoda spółki

Audyt prawny i finansowy spółki (due diligence)

Weryfikacja dokumentacji spółki

Zawiadomienie spółki i wspólników

Zgłoszenia do KRS i urzędów

Wycena udziałów w spółce z o.o.

Nominalna Wartość udziałów w spółce z

Bilansowa wartość udziałów w spółce z o.o.

Rynkowa wartość udziałów w spółce z o.o.

Godziwa wartość udziałów w spółce z o.o.

Koszty transakcji zbycia/nabycia udziałów

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Od czynności cywilnoprawnych

VAT od sprzedaży udziałów?

Powołanie nowego zarządu spółki

Czy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki?

Odpowiedzialność zarządu i prezesa za zobowiązania spółki

Cechy spółek na sprzedaż

Sprzedaż spółki pod kredyt

Sprzedaż spółki z długami

Spółka ze stratą finansową, a przyszły podatek CIT

Oferta sprzedaży spółek dla obcokrajowców

Powody sprzedaży spółki

Zakończenie istnienia spółki – likwidacja i upadłość

Spółka posiada płynność finansową

Spółka nie posiada płynności finansowej

Wirtualne biuro, podatki, księgowość

Zbycie przedsiębiorstwa

Definicja przedsiębiorstwa w art. 55 1 KC:

Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma Zbycia przedsiębiorstwa

Podatek od czynności nabycia przedsiębiorstwa

Wpis do Rejestru

https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/wzor-umowy-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/przepisy-koncowe-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/%ef%bb%bfrozwiazanie-i-likwidacja-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/podzial-zysku-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/gospodarka-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/kapital-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/rada-nadzorcza-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/zarzad-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/zgromadzenie-wspolnikow-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/organy-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/przedmiot-dzialalnosci-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/lista-wspolnikow-w-umowie-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/umowa-spolki-z-o-o-akt-notarialny-i-przepisy-ogolne/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/umowa-spolki-z-o-o-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/jak-zalozyc-profil-zaufany/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/bilans/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/kapital-rezerwowy/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/kapital-zapasowy/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/ad-solemnitatem/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/co-to-jest-indywidualna-interpretacja-podatkowa/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/naczelnik-urzedu-skarbowego/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/jakie-podatki-nalezy-zaplacic-przy-sprzedazy-spolki/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/czy-zbycie-udzialow-spolki-podlega-opodatkowaniu-vat/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/za-jaka-kwote-sprzedac-firme-jak-wycenic-spolke/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/czy-zbywajacy-ponosi-odpowiedzialnosc-za-zobowiazania-i-dlugi-spolki/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/w-jakiej-formie-nastepuje-zbycie-nabycie-udzialow/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/co-zrobic-z-pracownikami-sprzedanej-spolki-status-prawny-umowy-o-prace/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/wskaznik-wartosci-ksiegowej-na-akcje/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/pit-38-13-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu-straty/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/vat-r-zglodszenie-rejestracyjne-vat/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/nip-2-12-zgloszenie-identyfikacyjne-zgloszenie-aktualizacyjne/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/krs-z3-zmiana-danych-podmiotu/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/krs-ze-zmiana-wspolnikow-w-spolce/
https://www.sprzedazspolki.org/2019/03/04/pcc-3-podatek-od-czynnosci-cywilno-prawnych/

Dodaj komentarz