Co to jest samofakturowanie?

Samofakturowanie to procedura, w której nabywca wystawia fakturę VAT w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Procedura ta jest uregulowana w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy można skorzystać z samofakturowania?

Samofakturowanie można zastosować w przypadku:

 • Transakcji między podmiotami powiązanymi, czyli podmiotami, które pozostają ze sobą w stosunku:
  • prawnym, np. spółki kapitałowe, spółki osobowe, spółki cywilne,
  • ekonomicznym, np. spółki kapitałowe, spółki osobowe,
  • rodzinnym, np. rodzice i dzieci, małżonkowie,
 • Transakcji, w których sprzedawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, czyli podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność gospodarczą, ale nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Jak działa samofakturowanie?

W przypadku samofakturowania nabywca wystawia fakturę VAT w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Faktura powinna zawierać wszystkie wymagane elementy, takie jak:

 • Numer faktury,
 • Data wystawienia faktury,
 • Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy i sprzedawcy,
 • Adres nabywcy i sprzedawcy,
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy i sprzedawcy,
 • Opis towarów lub usług,
 • Ilość towarów lub usług,
 • Cena jednostkowa towarów lub usług,
 • Kwota podatku VAT,
 • Kwota brutto faktury.

Zalety samofakturowania

Samofakturowanie ma wiele zalet, w tym:

 • Upraszcza proces wystawiania faktur, ponieważ nabywca wystawia fakturę w imieniu i na rzecz sprzedawcy,
 • Zwalnia sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktury,
 • Może być korzystne podatkowo, ponieważ nabywca może odliczyć podatek VAT od zakupionych towarów lub usług.

Wady samofakturowania

Samofakturowanie ma również pewne wady, w tym:

 • Może prowadzić do błędów w wystawianiu faktur, ponieważ nabywca musi dokładnie sprawdzić wszystkie dane zawarte na fakturze,
 • Może być uciążliwe dla nabywcy, ponieważ musi on pamiętać o wystawianiu faktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy.

Podsumowanie

Samofakturowanie to procedura, która może być korzystna dla obu stron transakcji. Nabywca zyskuje na uproszczeniu procesu wystawiania faktur, a sprzedawca może zostać zwolniony z obowiązku wystawiania faktury.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz