Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest państwowym organem nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. PIP prowadzi kontrole w zakładach pracy w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowników.

Rodzaje kontroli PIP

Kontrole PIP można podzielić na następujące rodzaje:

 • Kontrole planowe – PIP prowadzi kontrole planowe w oparciu o harmonogramy opracowane przez Okręgowe Inspektoraty Pracy.
 • Kontrole doraźne – PIP może przeprowadzić kontrolę doraźną w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa pracy.
 • Kontrole pokontrolne – PIP może przeprowadzić kontrolę pokontrolną w celu sprawdzenia, czy pracodawca zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zakres kontroli PIP

Kontrola PIP może dotyczyć:

 • Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Przestrzegania praw pracowników, w tym:
  • Wypłaty wynagrodzenia
  • Czasu pracy
  • Urlopów
  • Bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ochrony zdrowia
  • Ochrony przed dyskryminacją

Uprawnienia PIP

Podczas kontroli PIP ma prawo do:

 • Dostępu do wszystkich pomieszczeń zakładu pracy
 • Dostępu do dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Wywiadów z pracownikami
 • Wykonywania pomiarów i badań
 • Wydawania decyzji i wniosków

Decyzje PIP

W wyniku kontroli PIP może wydać następujące decyzje:

 • Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej
 • Decyzja o nakazie usunięcia nieprawidłowości
 • Decyzja o wszczęciu postępowania sądowego

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany do:

 • Wpuszczenia inspektora pracy do zakładu pracy
 • Przekazania inspektorowi pracy dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Udzielania inspektorowi pracy informacji i wyjaśnień
 • Wykonania zaleceń pokontrolnych PIP

Podsumowanie

Kontrola PIP jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania praw pracowników. Pracodawca ma obowiązek współpracować z PIP w trakcie kontroli.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz