Przedmiotowe i podmiotowe zwolnienie z VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) jest podatkiem pośrednim, który jest naliczany na każdym etapie obrotu gospodarczego. Podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23%, ale są również stawki obniżone, takie jak 8% lub 5%.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przedmiotowe zwolnienie z VAT

Przedmiotowe zwolnienie z VAT oznacza, że nie podlegają opodatkowaniu określone czynności lub grupy towarów. Przedmiotowe zwolnienie z VAT może być całkowite lub częściowe.

Całkowite zwolnienie z VAT

Całkowite zwolnienie z VAT oznacza, że na daną czynność lub grupę towarów nie jest naliczany VAT w ogóle. Przykładami całkowitego zwolnienia z VAT są:

 • Usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty publicznej
 • Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
 • Dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty lecznicze
 • Dostawy towarów i świadczenie usług w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Dostawy towarów i świadczenie usług w zakresie działalności charytatywnej, społecznej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, sportowej, wypoczynkowej, rehabilitacyjnej, opieki społecznej i pomocy społecznej

Częściowe zwolnienie z VAT

Częściowe zwolnienie z VAT oznacza, że na daną czynność lub grupę towarów jest naliczany VAT w obniżonej stawce, np. 8% lub 5%. Przykładami częściowego zwolnienia z VAT są:

 • Dostawy towarów i świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, z wyłączeniem produktów leczniczych
 • Dostawy towarów i świadczenie usług w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z wyłączeniem biletów wstępu na imprezy rozrywkowe i inne imprezy o charakterze rozrywkowym
 • Dostawy towarów i świadczenie usług w zakresie działalności charytatywnej, społecznej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, sportowej, wypoczynkowej, rehabilitacyjnej, opieki społecznej i pomocy społecznej, z wyłączeniem usług restauracyjnych i cateringowych

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Podmiotowe zwolnienie z VAT oznacza, że nie podlegają opodatkowaniu podatnicy, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym limitu obrotu. Limit ten w 2023 roku wynosi 200 000 zł.

Podmioty, które mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT:

 • Podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT, ale tylko w ograniczonym zakresie
 • Podatnicy, którzy wykonują czynności zwolnione z VAT

Podmioty, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT:

 • Podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT, ale nie tylko w ograniczonym zakresie
 • Podatnicy, którzy wykonują czynności zwolnione z VAT, ale nie w całości

Skutki zwolnienia z VAT

Skutkami zwolnienia z VAT są:

 • Nie ma obowiązku rejestracji do VAT
 • Nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT
 • Nie ma obowiązku odliczania VAT

Podsumowanie

Przedmiotowe i podmiotowe zwolnienie z VAT to przywilej, z którego mogą skorzystać podatnicy. W przypadku zwolnienia podmiotowego z VAT, należy pamiętać, że nie można skorzystać ze zwolnienia, jeśli w poprzednim roku podatkowym limit obrotu został przekroczony.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz