Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Leasing samochodu to popularna forma finansowania zakupu auta. W ramach leasingu leasingobiorca otrzymuje prawo do użytkowania samochodu na określony czas, w zamian za regularne opłaty leasingowe.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

W przypadku leasingu samochodu leasingobiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, AC i NNW.

  • Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania w razie spowodowania przez ubezpieczonego wypadku, w którym ucierpią inni uczestnicy ruchu drogowego.

  • Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, ale bardzo zalecane. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia lub zniszczenia samochodu w wyniku wypadku, kradzieży lub innych zdarzeń losowych.

  • Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, ale również bardzo zalecane. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania w razie śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu a leasingodawca

Leasingodawca może wymagać od leasingobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia z określonym ubezpieczycielem. W takim przypadku leasingobiorca nie ma możliwości wyboru ubezpieczyciela.

Wybór ubezpieczenia samochodu w leasingu

Przy wyborze ubezpieczenia samochodu w leasingu należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • zakres ubezpieczenia
  • wysokość składki
  • możliwość likwidacji szkody bez udziału ubezpieczyciela

Podsumowanie

Ubezpieczenie samochodu w leasingu jest obowiązkowe. Leasingobiorca powinien wybrać ubezpieczenie, które odpowiada jego potrzebom i budżetowi.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz