Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Kasa fiskalna to urządzenie, które służy do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług. W Polsce sprzedaż niektórych towarów i usług jest obowiązkowo rejestrowana na kasie fiskalnej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą ustawą, podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług, są zobowiązani do ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej, chyba że zostali zwolnieni z tego obowiązku.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są zwolnieni podatnicy, którzy dokonują sprzedaży:

 • towarów lub usług wymienionych w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług
 • towarów lub usług wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Towary i usługi, które wymagają kasy fiskalnej

Do towarów i usług, które wymagają kasy fiskalnej, należą:

 • towary i usługi wymienione w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym:
  • sprzedaż żywności przeznaczonej dla ludzi
  • sprzedaż napojów
  • sprzedaż wyrobów tytoniowych
  • sprzedaż kosmetyków
  • sprzedaż leków
  • sprzedaż biżuterii
  • sprzedaż sprzętu AGD i RTV
  • sprzedaż biletów na imprezy
  • sprzedaż usług fryzjerskich i kosmetycznych
  • sprzedaż usług naprawczych
  • sprzedaż usług transportowych
  • sprzedaż usług medycznych

Towary i usługi, które są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Do towarów i usług, które są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, należą:

 • towary i usługi wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym:
  • sprzedaż detaliczna towarów lub usług na odległość (np. przez internet)
  • sprzedaż detaliczna towarów lub usług świadczonych w miejscach, w których nie ma możliwości zainstalowania kasy rejestrującej (np. w pojazdach mechanicznych)
  • sprzedaż detaliczna towarów lub usług, których wartość sprzedaży nie przekracza 450 zł
  • sprzedaż towarów lub usług, które są objęte obniżoną stawką podatku VAT
  • sprzedaż towarów lub usług, które są opodatkowane podatkiem VAT 8%
  • sprzedaż towarów lub usług, które są opodatkowane podatkiem VAT 5%

Jakie są rodzaje kas fiskalnych?

Kasy fiskalne dzielą się na dwa rodzaje:

 • kasy fiskalne online
  • przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK) w czasie rzeczywistym
  • są obowiązkowe dla wszystkich podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż od 1 stycznia 2023 r.
 • kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii
  • przesyłają dane do CRK w ciągu 7 dni od zakończenia sprzedaży
  • są obowiązkowe dla wszystkich podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż przed 1 stycznia 2023 r.

Jak wybrać kasę fiskalną?

Przy wyborze kasy fiskalnej należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • typ kasy fiskalnej
 • funkcje kasy fiskalnej
 • cena kasy fiskalnej
 • serwis kasy fiskalnej

Podsumowanie

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej zależy od rodzaju towarów i usług, które są sprzedawane. Przed rozpoczęciem sprzedaży należy sprawdzić, czy dana sprzedaż wymaga posiadania kasy fiskalnej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz