Leasing sprzętu IT

Leasing sprzętu IT to forma finansowania, która umożliwia firmom uzyskanie dostępu do sprzętu IT bez konieczności jego zakupu. W ramach leasingu leasingodawca, czyli firma leasingowa, kupuje sprzęt IT na rzecz leasingobiorcy, czyli firmy, która korzysta z sprzętu. Leasingobiorca płaci leasingodawcy raty leasingowe przez określony w umowie okres. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może wykupić sprzęt IT za określoną w umowie kwotę, może go zwrócić leasingodawcy lub może podpisać nową umowę leasingową na kolejny okres.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Rodzaje leasingu sprzętu IT

Istnieją dwa główne rodzaje leasingu sprzętu IT:

 • Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym leasingobiorca nie nabywa prawa własności do sprzętu IT. Sprzęt IT jest własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy leasingowej. Leasingobiorca ma prawo do używania sprzętu IT, ale nie może go sprzedać, podarować lub zastawić.

 • Leasing finansowy

W leasingu finansowym leasingobiorca nabywa prawo własności do sprzętu IT w momencie podpisania umowy leasingowej. Leasingobiorca płaci leasingodawcy raty leasingowe, które stanowią spłatę ceny zakupu sprzętu IT.

Korzyści z leasingu sprzętu IT

Leasing sprzętu IT oferuje szereg korzyści dla firm, w tym:

 • Możliwość szybkiego i łatwego dostępu do sprzętu IT
 • Możliwość skorzystania z najnowszych technologii
 • Możliwość obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • Możliwość uzyskania finansowania na korzystnych warunkach

Wady leasingu sprzętu IT

Leasing sprzętu IT wiąże się również z pewnymi wadami, w tym:

 • Wymóg wpłaty wstępnej
 • Opłata manipulacyjna
 • Stałe raty leasingowe

Jak wybrać leasingodawcę sprzętu IT

Przy wyborze leasingodawcy sprzętu IT należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Oferowane warunki finansowe
 • Oferowane usługi dodatkowe
 • Reputacja leasingodawcy

Podsumowanie

Leasing sprzętu IT to elastyczna i korzystna forma finansowania, która może być pomocna dla firm, które chcą uzyskać dostęp do najnowszych technologii bez konieczności ich zakupu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz