Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Wznowienie działalności gospodarczej jest procesem, który polega na przywróceniu jej do stanu zawieszonego. Aby wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Wymagania formalne

Aby wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi spełnić następujące wymagania formalne:

  • Przedsiębiorca musi być wpisany do CEIDG
  • Przedsiębiorca musi posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • Przedsiębiorca musi posiadać numer rejestrowy REGON

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej należy skorzystać z usługi CEIDG-START. W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć go w urzędzie gminy lub miasta.

Termin składania wniosku

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć w dowolnym momencie. Jednakże, aby nie stracić prawa do ulgi na start lub małego ZUS, wniosek o wznowienie działalności gospodarczej należy złożyć przed upływem 6 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej.

Efekty wznowienia działalności gospodarczej

Wznowieniem działalności gospodarczej przedsiębiorca uzyskuje pełne prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany do:

  • Prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej
  • Opłacania składek ZUS
  • Złożenia deklaracji podatkowych

Podsumowanie

Wznowienie działalności gospodarczej jest procesem, który polega na przywróceniu jej do stanu zawieszonego. Aby wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do CEIDG. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej należy złożyć przed upływem 6 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz