Kiedy trzeba zaktualizować wpis w CEIDG?

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to rejestr przedsiębiorców, w którym gromadzone są informacje o ich działalności gospodarczej. Wpis w CEIDG jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Obowiązek aktualizacji wpisu w CEIDG

Przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji wpisu w CEIDG w przypadku każdej zmiany danych, które są w nim zawarte. Zmiany danych należy zgłosić do CEIDG w terminie 7 dni od dnia ich powstania.

Przykłady zmian danych, które wymagają aktualizacji wpisu w CEIDG:

  • Zmiana danych osobowych przedsiębiorcy, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, PESEL, NIP, REGON
  • Zmiana danych adresowych firmy, takich jak adres siedziby, adresy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zmiana rodzaju działalności gospodarczej
  • Zmiana formy opodatkowania
  • Zmiana danych kontaktowych firmy, takich jak numer telefonu, adres e-mail
  • Zmiana danych dotyczących pracowników
  • Zmiana danych dotyczących rachunków bankowych
  • Zmiana danych dotyczących partnerów biznesowych
  • Zmiana danych dotyczących dokumentów rejestrowych
  • Zmiana danych dotyczących zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej

Jak zaktualizować wpis w CEIDG?

Zgłoszenie zmiany danych w CEIDG można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej należy skorzystać z usługi CEIDG-START. W przypadku zgłoszenia w formie papierowej należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć go w urzędzie gminy lub miasta.

Sankcje za niezaktualizowanie wpisu w CEIDG

Przedsiębiorca, który nie zaktualizuje wpisu w CEIDG w terminie, może zostać ukarany karą grzywny. Wysokość kary zależy od rodzaju zmiany, która nie została zgłoszona.

Podsumowanie

Przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji wpisu w CEIDG w przypadku każdej zmiany danych, które są w nim zawarte. Zmiany danych należy zgłosić do CEIDG w terminie 7 dni od dnia ich powstania. Zgłoszenie zmiany danych można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz