Mały ZUS Plus — najważniejsze informacje

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne, która ma na celu wsparcie najmniejszych firm. Ulga ta jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i osiągają niskie przychody.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Warunki skorzystania z Małego ZUS Plus

Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą na mniejszą skalę, czyli nie przekroczyć limitu przychodów w poprzednim roku kalendarzowym:
  • 120 000 zł dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych,
  • 120 000 zł dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • 120 000 zł dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Wysokość składek

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus wynoszą:

 • 331,26 zł miesięcznie dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych,
 • 341,72 zł miesięcznie dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • 341,72 zł miesięcznie dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej.

Okres korzystania z Małego ZUS Plus

Mały ZUS Plus można stosować przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z Małego ZUS Plus

Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o zmianie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oświadczenie to można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Podsumowanie

Mały ZUS Plus to ulga, która może znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej dla najmniejszych firm. Ulga ta jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i osiągają niskie przychody.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz