Zasady wystawiania faktury korygującej przez sprzedawcę

Faktura korygująca to dokument księgowy, który służy do skorygowania faktury pierwotnej. Faktura korygująca może być wystawiona przez sprzedawcę w przypadku stwierdzenia błędów lub zaistnienia zdarzeń, które powodują zmianę danych zawartych na fakturze pierwotnej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Rodzaje faktur korygujących

Wyróżnia się dwa rodzaje faktur korygujących:

 • Faktura korygująca zmniejszająca, czyli faktura, która zmniejsza podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.
 • Faktura korygująca zwiększająca, czyli faktura, która zwiększa podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Wystawienie faktury korygującej

Faktura korygująca powinna zawierać następujące dane:

 • numer i datę faktury pierwotnej,
 • numer kolejny faktury korygującej,
 • datę wystawienia faktury korygującej,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • opis przyczyny korekty,
 • kwoty z faktury pierwotnej, które uległy zmianie,
 • nowe kwoty po korekcie.

Termin wystawienia faktury korygującej

Faktura korygująca powinna zostać wystawiona w terminie 14 dni od dnia wykrycia błędu lub zaistnienia zdarzenia, które spowodowało konieczność korekty.

Księgowanie faktury korygującej

Faktura korygująca powinna zostać zaksięgowana przez sprzedawcę i nabywcę w taki sposób, aby odzwierciedlała rzeczywiste obroty i zobowiązania.

Przykłady faktur korygujących

 • Faktura korygująca zmniejszająca – wystawiana jest w przypadku zwrotu towaru, udzielenia rabatu lub obniżki ceny.
 • Faktura korygująca zwiększająca – wystawiana jest w przypadku błędnego wystawienia faktury pierwotnej, np. w przypadku pomyłki w cenie lub stawce VAT.

Podsumowanie

Faktura korygująca jest ważnym dokumentem księgowym, który umożliwia dokonanie korekty faktury pierwotnej. Faktura korygująca powinna zostać wystawiona w terminie 14 dni od dnia wykrycia błędu lub zaistnienia zdarzenia, które spowodowało konieczność korekty.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz