Amortyzacja środków trwałych — najważniejsze informacje

Amortyzacja środków trwałych to proces stopniowego, planowanego rozłożenia wartości środków trwałych na ustalony okres ich używania. Jest to forma odzwierciedlenia zużycia środków trwałych w wyniku ich użytkowania.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podstawy prawne amortyzacji środków trwałych

Regulacje dotyczące amortyzacji środków trwałych zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość początkowa środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego to jego cena nabycia lub wytworzenia. Obejmuje ona również koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, takie jak koszty transportu, montażu i uruchomienia.

Okres amortyzacji środka trwałego

Okres amortyzacji środka trwałego to okres, w którym środek trwały będzie amortyzowany. Okres amortyzacji ustala się na podstawie przewidywanego okresu użytkowania środka trwałego.

Metody amortyzacji środków trwałych

Wyróżnia się następujące metody amortyzacji środków trwałych:

  • Metoda liniowa — polega na równomiernym rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego na cały okres amortyzacji.
  • Metoda degresywna — polega na coraz szybszym amortyzowaniu środka trwałego w początkowych latach jego użytkowania.
  • Metoda amortyzacji przyspieszonej — polega na przyspieszonym amortyzowaniu środka trwałego w początkowych latach jego użytkowania.
  • Metoda amortyzacji metodą indywidualną — polega na zastosowaniu indywidualnej metody amortyzacji, która jest dostosowana do specyfiki danego środka trwałego.

Odpisy amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne to kwoty, które są odliczane od przychodów przedsiębiorstwa w celu obniżenia jego podstawy opodatkowania.

Podsumowanie

Amortyzacja środków trwałych jest istotnym elementem rachunkowości przedsiębiorstwa. Pozwala ona na uwzględnienie w kosztach przedsiębiorstwa wartości zużycia środków trwałych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz