Jak ustalić wartość rynkową środka trwałego?

Wartość rynkowa środka trwałego to cena, za jaką dany środek trwały mógłby zostać sprzedany w warunkach uczciwej konkurencji. Jest ona istotna w wielu sytuacjach, takich jak:

  • Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego
  • Sprzedaż środka trwałego
  • Opodatkowanie środków trwałych
  • Wycena bilansowa

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Metody ustalania wartości rynkowej środka trwałego

Istnieją różne metody ustalania wartości rynkowej środka trwałego. Do najpopularniejszych należą:

  • Metoda porównawcza
  • Metoda dochodowa
  • Metoda kosztowa

Metoda porównawcza

Metoda porównawcza polega na porównaniu wartości środka trwałego z ceną sprzedaży podobnych środków trwałych. W tym celu należy zebrać dane o cenach sprzedaży podobnych środków trwałych, które zostały sprzedane w ostatnich miesiącach lub latach.

Metoda dochodowa

Metoda dochodowa polega na określeniu wartości środka trwałego na podstawie jego dochodowości. W tym celu należy oszacować przyszłe zyski, które środek trwały będzie przynosił.

Metoda kosztowa

Metoda kosztowa polega na określeniu wartości środka trwałego na podstawie jego kosztów wytworzenia lub nabycia. W tym przypadku należy uwzględnić koszty zakupu, koszty transportu, koszty montażu oraz koszty uruchomienia.

Ocena wartości rynkowej środka trwałego przez rzeczoznawcę majątkowego

W niektórych przypadkach konieczne może być skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do oceny wartości rynkowej dóbr majątkowych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Wartość rynkowa środka trwałego jest istotną kwestią w wielu sytuacjach. Dostępnych jest wiele metod ustalania wartości rynkowej środka trwałego. W zależności od okoliczności należy wybrać odpowiednią metodę.

Dodaj komentarz