Czym jest restrukturyzacja kredytu ?

Restrukturyzacja kredytu to zmiana warunków umowy kredytowej, która ma na celu dostosowanie jej do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Restrukturyzacja może dotyczyć następujących elementów umowy kredytowej:

 • Kwoty kredytu
 • Okresu spłaty kredytu
 • Oprocentowania kredytu
 • Sposobu spłaty kredytu

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kiedy warto rozważyć restrukturyzację kredytu?

Restrukturyzację kredytu warto rozważyć w następujących przypadkach:

 • Kiedy kredytobiorca ma problemy ze spłatą rat kredytu.
 • Kiedy kredytobiorca potrzebuje więcej czasu na spłatę kredytu.
 • Kiedy kredytobiorca chce obniżyć wysokość rat kredytu.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji kredytu?

Istnieją dwa podstawowe rodzaje restrukturyzacji kredytu:

 • Restrukturyzacja dobrowolna
 • Restrukturyzacja przymusowa

Restrukturyzacja dobrowolna

Restrukturyzacja dobrowolna to zmiana warunków umowy kredytowej, która jest dokonywana za zgodą kredytodawcy i kredytobiorcy. Restrukturyzacja dobrowolna może być przeprowadzona na wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy.

Restrukturyzacja przymusowa

Restrukturyzacja przymusowa to zmiana warunków umowy kredytowej, która jest dokonywana przez sąd na wniosek kredytodawcy. Restrukturyzacja przymusowa może zostać przeprowadzona w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy kredytowej.

Jakie są etapy restrukturyzacji kredytu?

Restrukturyzacja kredytu składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu. Wniosek o restrukturyzację kredytu można złożyć w banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Wniosek powinien zawierać informacje o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz propozycję zmian warunków umowy kredytowej.
 2. Ocena wniosku o restrukturyzację kredytu przez bank. Bank ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o restrukturyzację kredytu w terminie 30 dni od jego otrzymania.
 3. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację kredytu, bank i kredytobiorca podpisują aneks do umowy kredytowej, który wprowadza zmiany do dotychczasowych warunków umowy.

Zalety restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja kredytu może mieć wiele zalet, takich jak:

 • Możliwość uniknięcia postępowania windykacyjnego lub upadłościowego.
 • Możliwość obniżenia wysokości rat kredytu.
 • Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu.

Wady restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja kredytu może mieć również pewne wady, takie jak:

 • Wydłużenie okresu spłaty kredytu.
 • Zwiększenie całkowitej kwoty do spłaty.
 • Zmiana warunków umowy kredytowej.

Podsumowanie

Restrukturyzacja kredytu to rozwiązanie, które może pomóc kredytobiorcom, którzy mają problemy ze spłatą kredytu. Restrukturyzacja może poprawić sytuację finansową kredytobiorcy i umożliwić mu dalszą spłatę kredytu.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz