Czym jest umowa o współdziałanie?

Umowa o współdziałanie to umowa cywilnoprawna, która reguluje współpracę między dwoma lub więcej podmiotami. Umowa ta może być zawarta między przedsiębiorcami, między przedsiębiorcą a konsumentem, a także między dwoma lub więcej konsumentami.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Celem umowy o współdziałanie może być:

 • Realizacja wspólnego projektu
 • Współpraca w zakresie sprzedaży lub usług
 • Współpraca w zakresie badań i rozwoju
 • Współpraca w zakresie marketingu

Zakres umowy o współdziałanie może być dowolny, a strony umowy mogą swobodnie kształtować jej treść. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • Określenie stron umowy
 • Określenie przedmiotu umowy
 • Określenie praw i obowiązków stron umowy
 • Określenie czasu trwania umowy
 • Określenie sposobu rozwiązania umowy

Umowa o współdziałanie może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Zalety umowy o współdziałaniu to:

 • Możliwość wspólnego wykorzystania zasobów i wiedzy
 • Możliwość zwiększenia efektywności działania
 • Możliwość obniżenia kosztów

Wady umowy o współdziałaniu to:

 • Możliwość konfliktów między stronami umowy
 • Możliwość uzależnienia od drugiej strony umowy

Podsumowanie

Umowa o współdziałanie to elastyczne narzędzie, które może być wykorzystywane w różnych celach. Umowa ta może być korzystna dla obu stron, które mogą wspólnie osiągnąć cele, których nie byłyby w stanie osiągnąć samodzielnie.

Dodatkowe informacje

Umowa o współdziałanie jest często nazywana umową partnerską lub umową współpracy gospodarczej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz