Jakie dokumenty są wymagane podczas założenia działalności?

Założenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można złożyć osobiście, przez Internet lub przez pełnomocnika.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wpis do CEIDG

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Formularz CEIDG-1
 • Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 • Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów
 • Oświadczenie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Dokumenty wymagane w zależności od rodzaju działalności

 • W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej
  • Umowa spółki cywilnej
  • Oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki
 • W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki jawnej
  • Umowa spółki jawnej
  • Oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki
  • Odpisy aktów notarialnych poświadczających powołanie członków zarządu spółki
 • W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej
  • Umowa spółki komandytowej
  • Oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki
  • Odpisy aktów notarialnych poświadczających powołanie członków zarządu spółki
  • Oświadczenie komplementariusza o braku przeciwwskazań do wykonywania działalności gospodarczej
 • W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej
  • Umowa spółki komandytowo-akcyjnej
  • Oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki
  • Odpisy aktów notarialnych poświadczających powołanie członków zarządu spółki
  • Oświadczenie komplementariusza o braku przeciwwskazań do wykonywania działalności gospodarczej
 • W przypadku prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG
  • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  • Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej
  • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania działalności gospodarczej
  • Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów
  • Oświadczenie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście, przez Internet lub przez pełnomocnika.

Składanie wniosku osobiście

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, w którym przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą.

Składanie wniosku przez Internet

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć przez Internet na stronie internetowej CEIDG.

Składanie wniosku przez pełnomocnika

Wniosek o wpis do CEIDG może złożyć pełnomocnik przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie pisemnej.

Podsumowanie

Założenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wniosek można złożyć osobiście, przez Internet lub przez pełnomocnika. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia dodatkowych dokumentów.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz