Dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną ?

Spółdzielnia socjalna to forma prawna, która pozwala na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne mogą być tworzone przez osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, czy też osoby, które utraciły pracę.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Zalety zakładania spółdzielni socjalnej

Spółdzielnie socjalne oferują wiele zalet, takich jak:

  • Możliwość integracji społecznej i zawodowej – spółdzielnie socjalne dają osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym szansę na rozwój zawodowy i osobisty.
  • Umożliwienie podjęcia pracy – spółdzielnie socjalne mogą być dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jedyną możliwością podjęcia pracy.
  • Wsparcie finansowe – spółdzielnie socjalne mogą otrzymywać dofinansowanie z budżetu państwa lub z innych źródeł.
  • Dostęp do szkoleń i kursów – spółdzielnie socjalne mogą oferować swoim członkom szkolenia i kursy, które pomogą im w rozwoju zawodowym i osobistym.

Przykłady działalności spółdzielni socjalnych

Spółdzielnie socjalne mogą prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej, takie jak:

  • Usługi społeczne, takie jak opieka nad dziećmi, osobami starszymi, czy też osobami niepełnosprawnymi.
  • Usługi komunalne, takie jak sprzątanie, utrzymanie zieleni, czy też wywóz śmieci.
  • Usługi produkcyjne, takie jak produkcja wyrobów rękodzielniczych, czy też produkcja odzieży.
  • Usługi handlowe, takie jak sprzedaż produktów lub usług.

Podsumowanie

Spółdzielnie socjalne to forma prawna, która może być bardzo pomocna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne dają tym osobom szansę na rozwój zawodowy i osobisty, a także na podjęcie pracy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz