Odpis z KRS – jak może Ci pomóc ?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego to dokument, który zawiera informacje o firmie, takie jak:

 • Nazwa firmy
 • Forma prawna firmy
 • Siedziba firmy
 • NIP firmy
 • REGON firmy
 • Klasyfikacja PKD firmy
 • Władze firmy
 • Kapitał zakładowy firmy
 • Dane o zmianach w rejestrze

Odpis z KRS można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej można go uzyskać w sądzie rejestrowym, w którym jest zarejestrowana firma. W formie elektronicznej można go uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak odpis z KRS może Ci pomóc?

Odpis z KRS może Ci pomóc w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Sprawdzenie wiarygodności firmy
 • Rozpoczęcie współpracy z firmą
 • Uzyskanie kredytu lub pożyczki dla firmy
 • Udział w przetargu
 • Działanie w ramach spółki

Sprawdzenie wiarygodności firmy

Odpis z KRS jest dobrym źródłem informacji o wiarygodności firmy. Dzięki odpisowi z KRS możesz sprawdzić, czy firma istnieje, jaka jest jej forma prawna, czy ma siedzibę w Polsce, czy jest zarejestrowana w odpowiednim rejestrze, czy ma aktualny NIP i REGON, czy nie jest w upadłości lub likwidacji.

Rozpoczęcie współpracy z firmą

Przed rozpoczęciem współpracy z firmą warto sprawdzić jej wiarygodność. Odpis z KRS jest jednym z dokumentów, które warto uzyskać w tym celu. Dzięki odpisowi z KRS możesz upewnić się, że firma jest wiarygodna i że współpraca z nią będzie bezpieczna.

Uzyskanie kredytu lub pożyczki dla firmy

Banki i inne instytucje finansowe często wymagają od przedsiębiorców przedstawienia odpisu z KRS w celu oceny wiarygodności firmy. Odpis z KRS jest jednym z dokumentów, które potwierdzają, że firma istnieje i jest prawidłowo zarejestrowana.

Udział w przetargu

W wielu przetargach udział może wziąć tylko firma, która posiada aktualny odpis z KRS. Odpis z KRS jest potwierdzeniem, że firma istnieje i jest prawidłowo zarejestrowana.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Działanie w ramach spółki

Odpis z KRS jest niezbędny do działania w ramach spółki. Odpis z KRS jest potwierdzeniem, że spółka istnieje i jest prawidłowo zarejestrowana.

Podsumowanie

Odpis z KRS to dokument, który może Ci pomóc w wielu sytuacjach. Dzięki odpisowi z KRS możesz sprawdzić wiarygodność firmy, rozpocząć współpracę z firmą, uzyskać kredyt lub pożyczkę dla firmy, wziąć udział w przetargu, czy też działać w ramach spółki.

Dodaj komentarz