Analiza SWOT – W, czyli słabe strony

Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Nazwa analizy pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

 • Strengths (S) – mocne strony
 • Weaknesses (W) – słabe strony
 • Opportunities (O) – szanse
 • Threats (T) – zagrożenia

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Czym są słabe strony?

Słabe strony to wewnętrzne czynniki, które mogą utrudniać osiągnięcie celów strategicznych. Mogą to być rzeczywiste lub postrzegane przez klientów wady, takie jak:

 • Niska jakość produktów lub usług
 • Wysoka cena
 • Słaby serwis klienta
 • Ograniczona marka
 • Niekorzystna lokalizacja
 • Niedoświadczony zespół
 • Niski poziom innowacyjności

Jak zidentyfikować słabe strony?

Aby zidentyfikować słabe strony, należy przeanalizować wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, takie jak:

 • Produkty lub usługi
 • Marketing
 • Sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Finansowanie
 • Zarządzanie
 • Kultura organizacyjna

Jak poprawić słabe strony?

Słabe strony można poprawić w następujący sposób:

 • Inwestowanie w rozwój produktów lub usług
 • Skoncentrowanie się na obniżeniu kosztów
 • Ulepszenie serwisu klienta
 • Budowanie silnej marki
 • Wybór lepszej lokalizacji
 • Inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników
 • Wdrażanie innowacji

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Słabe strony są ważnym elementem analizy SWOT. Ich identyfikacja i poprawa może pomóc przedsiębiorstwom zmniejszyć ryzyko i zwiększyć szanse na sukces.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w identyfikacji słabych stron:

 • Zbierz opinie klientów, pracowników i innych interesariuszy.
 • Porównaj swoją firmę z konkurencją.
 • Skoncentruj się na tym, co robisz najgorzej.
 • Bądź obiektywny i krytyczny w swoich ocenach.

Dodaj komentarz