Analiza SWOT – O, czyli szanse

Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ich otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Nazwa analizy pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

 • Strengths (S) – mocne strony
 • Weaknesses (W) – słabe strony
 • Opportunities (O) – szanse
 • Threats (T) – zagrożenia

Czym są szanse?

Szanse to czynniki zewnętrzne, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia celów strategicznych. Mogą to być pozytywne zmiany w otoczeniu, takie jak:

 • Rozwój nowych technologii
 • Zmiana trendów konsumenckich
 • Rozwój nowych rynków
 • Osłabienie konkurencji
 • Zmiany legislacyjne

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak zidentyfikować szanse?

Aby zidentyfikować szanse, należy przeanalizować otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, takie jak:

 • Polityka
 • Gospodarka
 • Społeczność
 • Technologia
 • Konkurencja

Jak wykorzystać szanse?

Szanse można wykorzystać do osiągnięcia celów strategicznych w następujący sposób:

 • Rozwój nowych produktów lub usług
 • Wejście na nowe rynki
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inwestycje w rozwój
 • Zmiana strategii biznesowej

Podsumowanie

Szanse są ważnym elementem analizy SWOT. Ich identyfikacja i wykorzystanie może pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć cele strategiczne i zwiększyć konkurencyjność.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w identyfikacji szans:

 • Śledź trendy i zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Bądź otwarty na nowe możliwości.
 • Nie bój się podejmować ryzyka.

Przykłady szans

 • Rozwój nowych technologii może stworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które są w stanie je wykorzystać.
 • Zmiana trendów konsumenckich może prowadzić do wzrostu popytu na nowe produkty lub usługi.
 • Rozwój nowych rynków może stworzyć możliwości dla przedsiębiorstw, które są w stanie je wykorzystać.
 • Osłabienie konkurencji może dać przedsiębiorstwom szansę na zwiększenie udziału w rynku.
 • Zmiany legislacyjne mogą stworzyć nowe możliwości lub zagrożenia dla przedsiębiorstw.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz