Czym się różni podatnik od płatnika?

Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od podatnika.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Różnice między podatnikiem a płatnikiem:

  • Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku, natomiast płatnik jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od podatnika.
  • Podatnik jest osobą, na której ciąży obowiązek podatkowy, natomiast płatnik jest osobą, która wykonuje obowiązki podatkowe w imieniu podatnika.
  • Podatnik może być jednocześnie płatnikiem, natomiast płatnik nie może być podatnikiem.

Przykłady podatników:

  • Osoba fizyczna, która uzyskuje dochody z pracy, z działalności gospodarczej lub z innych źródeł.
  • Osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą.
  • Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą.

Przykłady płatników:

  • Pracodawca, który pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników.
  • Sprzedawca, który pobiera podatek VAT od nabywcy towarów lub usług.
  • Komornik, który pobiera zaległe podatki od dłużnika.

Podsumowanie

Podatnik i płatnik to dwa pojęcia, które są często mylone. Podatnik jest osobą, na której ciąży obowiązek podatkowy, natomiast płatnik jest osobą, która wykonuje obowiązki podatkowe w imieniu podatnika.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz