Podatek od wzbogacenia — czym jest i kiedy należy go opłacić?

Podatek od wzbogacenia to podatek pośredni, który jest nakładany na nabywcę nieruchomości lub samochodu z rynku wtórnego. Podatek ten jest obliczany jako 2% od różnicy między wartością rynkową nieruchomości lub samochodu w dniu nabycia a ceną, którą zapłacił nabywca.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podatnikiem podatku od wzbogacenia jest nabywca nieruchomości lub samochodu z rynku wtórnego.

Podatek od wzbogacenia należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomości lub samochodu.

Wyjątki od obowiązku zapłaty podatku od wzbogacenia:

  • Nie płaci się podatku od wzbogacenia, jeżeli wartość rynkowa nieruchomości lub samochodu nie przekracza 1000 zł.
  • Nie płaci się podatku od wzbogacenia, jeżeli nabywcą nieruchomości lub samochodu jest członek najbliższej rodziny, czyli małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki.
  • Nie płaci się podatku od wzbogacenia, jeżeli nabywcą nieruchomości lub samochodu jest osoba prawna, jeżeli transakcja jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Podatek od wzbogacenia jest podatkiem pośrednim, który jest nakładany na nabywcę nieruchomości lub samochodu z rynku wtórnego. Podatek ten jest obliczany jako 2% od różnicy między wartością rynkową nieruchomości lub samochodu w dniu nabycia a ceną, którą zapłacił nabywca. Podatnikiem podatku od wzbogacenia jest nabywca nieruchomości lub samochodu. Podatek od wzbogacenia należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomości lub samochodu.

Dodaj komentarz