Co to jest klauzula GAAR?

Klauzula GAAR (ang. general anti-abuse rules) to przepis, który pozwala organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych transakcji, które zostały zawarte w celu uniknięcia opodatkowania. Klauzula GAAR została wprowadzona do polskiego prawa podatkowego w 2016 roku.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak działa klauzula GAAR?

Klauzula GAAR działa w oparciu o dwa warunki:

  • Celem dokonania transakcji było osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.
  • Sposób działania był sztuczny.

W przypadku spełnienia tych warunków, organy podatkowe mogą pominąć skutki podatkowe transakcji.

Przykłady zastosowania klauzuli GAAR

Klauzula GAAR może być stosowana w różnych sytuacjach, w których podatnik podejmuje działania w celu uniknięcia opodatkowania. Przykładami takich działań mogą być:

  • Utworzenie fikcyjnej spółki w celu przeniesienia zysków do kraju o niższej stawce podatku.
  • Wykorzystanie instrumentów finansowych w celu uzyskania ulg podatkowych, do których podatnik nie ma prawa.
  • Wniesienie majątku do spółki w celu obniżenia podstawy opodatkowania.

Konsekwencje zastosowania klauzuli GAAR

W przypadku zastosowania klauzuli GAAR, podatnik może zostać zobowiązany do zapłaty podatku, którego uniknął. W niektórych przypadkach, podatnik może również zostać ukarany karą pieniężną.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Klauzula GAAR jest narzędziem, które pozwala organom podatkowym na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Klauzula GAAR może być stosowana w różnych sytuacjach, w których podatnik podejmuje działania w celu uniknięcia opodatkowania.

Dodaj komentarz