Faktura dla nabywcy zza granicy

Faktura dla nabywcy zza granicy to dokument, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz podmiotu niemającego siedziby w Polsce. Faktura taka powinna zawierać wszystkie dane wymagane przez przepisy krajowe i międzynarodowe.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Wymagania dla faktury dla nabywcy zza granicy

Faktura dla nabywcy zza granicy powinna zawierać następujące dane:

 • dane sprzedawcy,
 • dane nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub usług,
 • jednostkę miary,
 • cenę jednostkową,
 • wartość sprzedaży,
 • stawkę i kwotę podatku VAT,
 • termin płatności,
 • datę wystawienia faktury.

Dane sprzedawcy

W danych sprzedawcy należy podać:

 • nazwę lub imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

Dane nabywcy

W danych nabywcy należy podać:

 • nazwę lub imię i nazwisko,
 • adres siedziby lub zamieszkania,
 • numer NIP,
 • numer VAT UE (jeśli nabywca jest podatnikiem VAT UE).

Oznaczenie waluty

Na fakturze dla nabywcy zza granicy należy podać oznaczenie waluty, w której dokonano sprzedaży.

Podatek VAT

W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu niemającego siedziby w Polsce, faktura może być wystawiona bez podatku VAT. W takim przypadku na fakturze należy umieścić adnotację „odwrotne obciążenie”.

Termin płatności

Na fakturze należy wskazać termin płatności za sprzedane towary lub usługi.

Data wystawienia faktury

Faktura dla nabywcy zza granicy powinna zostać wystawiona w dniu sprzedaży lub w dniu następującym po dniu sprzedaży.

Wystawianie faktur w formacie elektronicznym

Faktura dla nabywcy zza granicy może zostać wystawiona w formie elektronicznej, pod warunkiem że nabywca wyrazi na to zgodę. W takim przypadku faktura powinna być wystawiona w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2020 r. w sprawie faktur elektronicznych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Faktura dla nabywcy zza granicy powinna zawierać wszystkie dane wymagane przez przepisy krajowe i międzynarodowe. Sprzedawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby faktura była wystawiona poprawnie i w terminie.

Dodaj komentarz