Korekta PIT — jak ją zrobić?

Korekta PIT to zmiana złożonej deklaracji podatkowej. Korekta może być dokonana w przypadku popełnienia błędu lub zmiany okoliczności, które miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Termin korekty PIT

Korektę PIT można złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczy pierwotna deklaracja. W przypadku korekty, która powoduje zmniejszenie zobowiązania podatkowego, termin ten wynosi 7 lat.

Rodzaje korekt PIT

Korekty PIT można podzielić na dwa rodzaje:

 • korekty in minus – zmniejszające wysokość zobowiązania podatkowego,
 • korekty in plus – zwiększające wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta in minus

Korekta in minus może być dokonana w przypadku:

 • popełnienia błędu w deklaracji,
 • wystąpienia okoliczności, które miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, a które nie były znane podatnikowi w momencie składania deklaracji,
 • podjęcia decyzji o skorzystaniu z ulgi lub odliczenia, które nie zostały uwzględnione w pierwotnej deklaracji.

Korekta in plus

Korekta in plus może być dokonana w przypadku:

 • popełnienia błędu w deklaracji,
 • wystąpienia okoliczności, które miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, a które były znane podatnikowi w momencie składania deklaracji,
 • podjęcia decyzji o skorzystaniu z ulgi lub odliczenia, które zostały uwzględnione w pierwotnej deklaracji, ale których wysokość okazała się wyższa niż pierwotnie zakładano.

Jak złożyć korektę PIT?

Korektę PIT można złożyć w jednym z następujących sposobów:

 • elektronicznie za pośrednictwem portalu e-Deklaracje,
 • w formie papierowej na formularzu PIT-O,
 • w formie papierowej na formularzu PIT-X,
 • w formie papierowej na formularzu PIT-WZ.

Korekta PIT złożona w formie papierowej powinna być podpisana przez podatnika lub jego pełnomocnika.

Podsumowanie

Korekta PIT to istotne narzędzie, które pozwala na dokładne rozliczenie się z fiskusem. W przypadku popełnienia błędu lub zmiany okoliczności, które miały wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, należy dokonać korekty deklaracji w odpowiednim terminie.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz