Tarcza podatkowa a strata

Tarcza podatkowa to pakiet rozwiązań, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19. Pakiet ten obejmuje m.in.:

  • umorzenie lub odroczenie płatności składek ZUS,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników,
  • zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
  • zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji.

Strata podatkowa

Strata podatkowa to sytuacja, w której koszty uzyskania przychodu przewyższają przychody z działalności gospodarczej. Strata podatkowa może powstać w przypadku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania.

Tarcza podatkowa a strata

Tarcza podatkowa przewiduje szereg rozwiązań, które mogą być korzystne dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę podatkową. Do najważniejszych z nich należą:

  • możliwość odliczenia straty z lat 2020-2022 od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach,
  • możliwość odliczenia ulgi na złe długi od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach,
  • możliwość odliczenia ulgi na badania i rozwój od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach.

Odliczenie straty podatkowej

Strata podatkowa może zostać odliczona od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach, aż do jej pełnego rozliczenia. W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, stratę można odliczać w kolejnych 5 latach podatkowych. W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencyjnych, stratę można odliczać w kolejnych 3 latach podatkowych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od dochodu kwoty wierzytelności, która nie została uregulowana przez dłużnika w terminie 90 dni od dnia terminu płatności. W przypadku straty podatkowej, ulga na złe długi może zostać odliczona od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach, aż do jej pełnego rozliczenia.

Ulga na badania i rozwój

Ulga na badania i rozwój to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W przypadku straty podatkowej, ulga na badania i rozwój może zostać odliczona od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach, aż do jej pełnego rozliczenia.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Tarcza podatkowa przewiduje szereg rozwiązań, które mogą być korzystne dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę podatkową. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę podatkową w 2023 roku, powinni rozważyć skorzystanie z tych rozwiązań.

Dodaj komentarz