Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

Podatki lokalne to podatki, które są pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa. Podatki lokalne są dochodami własnych tych jednostek, które przeznaczają je na finansowanie zadań własnych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, gospodarka komunalna czy transport publiczny.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Rodzaje podatków lokalnych:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek od działalności gospodarczej,
  • podatek od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (tzw. podatek od osób prawnych),
  • opłata targowa,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to podatek, który jest pobierany od osób fizycznych i prawnych, które posiadają nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nieruchomościami są grunty, budynki i budowle.

Podatek od nieruchomości jest obliczany na podstawie powierzchni użytkowej nieruchomości i stawki podatkowej, która jest ustalana przez gminę. Stawki podatkowe od nieruchomości są różne w poszczególnych gminach.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych to podatek, który jest pobierany od osób fizycznych i prawnych, które posiadają pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od środków transportowych jest obliczany na podstawie rodzaju pojazdu, jego pojemności silnika i stawki podatkowej, która jest ustalana przez gminę. Stawki podatkowe od środków transportowych są różne w poszczególnych gminach.

Podatek od działalności gospodarczej

Podatek od działalności gospodarczej to podatek, który jest pobierany od osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od działalności gospodarczej jest obliczany na podstawie dochodu lub obrotu osiągniętego przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Podatek od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (tzw. podatek od osób prawnych)

Podatek od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy to podatek, który jest pobierany od osób fizycznych, które posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy.

Podatek od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy jest obliczany na podstawie wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Opłata targowa

Opłata targowa to opłata, która jest pobierana od osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność handlową na targowiskach.

Opłata targowa jest obliczana na podstawie powierzchni targowiska, którą zajmuje podatnik oraz czasu prowadzenia działalności handlowej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to opłata, która jest pobierana od osób fizycznych i prawnych, które zamieszkują lub posiadają nieruchomości na terenie gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obliczana na podstawie liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub powierzchni nieruchomości.

Terminy płatności podatków lokalnych:

  • podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej – do 31 stycznia każdego roku,
  • podatek od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (tzw. podatek od osób prawnych) – do 30 kwietnia każdego roku,
  • opłata targowa – do 31 marca każdego roku,
  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do 31 maja każdego roku.

Podsumowanie

Podatki lokalne są ważną częścią dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Każdy podatnik powinien znać zasady ich naliczania i terminy płatności, aby uniknąć zaległości podatkowych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz