Spadki i darowizny – opodatkowanie

Spadki i darowizny to nabycie majątku w drodze bezpłatnej. W Polsce nabycie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, która nabywa spadek lub darowiznę.

Opodatkowaniu podlega wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, pomniejszona o kwotę wolną od podatku.

Kwota wolna od podatku wynosi:

 • 36 060 zł dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej,
 • 22 566 zł dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej,
 • 10 250 zł dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej zaliczani są małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha.

Do II grupy podatkowej zaliczani są zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, pasierbowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa rodziców, osoby przysposabiające i przysposobieni, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Do III grupy podatkowej zaliczani są wszystkie inne osoby.

Stawki podatkowe od spadków i darowizn:

 • 12% – dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej,
 • 16% – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej,
 • 20% – dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.

W przypadku nabycia spadku lub darowizny od osób spokrewnionych, podatek od spadków i darowizn może zostać obniżony lub nawet całkowicie zwolniony.

Obniżenie lub zwolnienie z podatku od spadków i darowizn może nastąpić na podstawie:

 • zwolnienia przedmiotowego,
 • zwolnienia podmiotowego,
 • obniżenia stawki podatkowej.

Zwolnienia przedmiotowe:

 • zniesienie obowiązku spłaty długów spadkowych,
 • darowizna na cele kultu religijnego,
 • darowizna na cele charytatywne,
 • darowizna na cele naukowe,
 • darowizna na cele oświatowe,
 • darowizna na cele sportowe,
 • darowizna na cele kulturalne,
 • darowizna na cele ochrony środowiska,
 • darowizna na cele opieki społecznej,
 • darowizna na cele nauki i szkolnictwa wyższego,
 • darowizna na cele ratownictwa i ochrony zdrowia.

Zwolnienia podmiotowe:

 • darowizna na rzecz Skarbu Państwa,
 • darowizna na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • darowizna na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,
 • darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Obniżenie stawki podatkowej:

 • dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, którzy nabyli nieruchomość lub udział w nieruchomości od rodziców, dziadków lub pradziadków,
 • dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, którzy nabyli gospodarstwo rolne od rodziców, dziadków lub pradziadków.

Termin złożenia deklaracji o nabyciu spadku lub darowizny:

 • 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku,
 • 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o nabyciu spadku lub darowizny może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Spadki i darowizny są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych, pomniejszonej o kwotę wolną od podatku.

Dodaj komentarz