Ryczałt od przychodów ewidencyjnych

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Polega ona na opodatkowaniu przychodów z działalności gospodarczej określoną stawką ryczałtu, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych mogą stosować przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie są osobami fizycznymi, które w poprzednim roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i osiągnęły dochód z tej działalności w wysokości przekraczającej 2 miliony euro,
 • nie są osobami prawnymi, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody przekraczające 2 miliony euro,
 • nie są spółkami komandytowo-akcyjnymi,
 • nie są podmiotami, które w poprzednim roku podatkowym korzystały z opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • nie są podmiotami, które w poprzednim roku podatkowym korzystały z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, a ich przychody z działalności gospodarczej w tym roku podatkowym przekroczą limit określony w ustawie.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencyjnych

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencyjnych zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wynoszą one od 2% do 17%.

Przykładowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencyjnych:

 • 2% – działalność usługowa w zakresie opieki nad dziećmi,
 • 3% – działalność usługowa w zakresie ochrony osób i mienia,
 • 5,5% – działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego,
 • 8,5% – działalność usługowa w zakresie gastronomii,
 • 10% – działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • 12% – działalność usługowa związana z zakwaterowaniem,
 • 14% – działalność usługowa związana z transportem i magazynowaniem,
 • 15% – działalność usługowa związana z informatyką,
 • 17% – pozostałe działalności usługowe.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencyjnych

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencyjnych, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencja ta powinna zawierać dane o rodzaju przychodów, ich wielkości, a także o dacie ich uzyskania.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencyjnych są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych na formularzu PIT-28. Deklarację należy składać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Zalety opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencyjnych

Do głównych zalet opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencyjnych należą:

 • uproszczona forma rozliczeń,
 • brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości,
 • możliwość wyboru stawki ryczałtu, która jest korzystniejsza dla danego rodzaju działalności gospodarczej,
 • brak konieczności odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Wady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencyjnych

Do głównych wad opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencyjnych należą:

 • brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu,
 • brak możliwości odliczenia straty z poprzednich lat,
 • brak możliwości stosowania niektórych ulg podatkowych.

Podsumowanie

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej, która może być korzystna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność o stosunkowo niskich kosztach uzyskania przychodu. Przed wyborem tej formy opodatkowania należy dokładnie przeanalizować jej wady i zalety.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz