Ulga odsetkowa – kogo dotyczy?

Ulga odsetkowa to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od dochodu odsetków od kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe. Ulga ta przysługuje osobom fizycznym, które spłacają kredyt lub pożyczkę na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, remont lub termomodernizację domu lub mieszkania.

Warunki skorzystania z ulgi odsetkowej:

  • osoba fizyczna musi być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • kredyt lub pożyczka musi być zaciągnięta na cele mieszkaniowe,
  • kredyt lub pożyczka musi być oprocentowana,
  • odsetki od kredytu lub pożyczki muszą zostać zapłacone w danym roku podatkowym.

Limit ulgi odsetkowej:

W 2023 roku limit ulgi odsetkowej wynosi 325 990 zł. Oznacza to, że odliczyć można maksymalnie 325 990 zł odsetek od kredytu lub pożyczki w danym roku podatkowym.

Sposób odliczenia ulgi odsetkowej:

Ulga odsetkowa odliczana jest od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. W zeznaniu podatkowym należy dołączyć zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe.

Przykład:

Pan Kowalski w 2023 roku spłacił odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w wysokości 20 000 zł. Pan Kowalski jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe. W związku z tym, Pan Kowalski może odliczyć od swojego dochodu 20 000 zł odsetek od kredytu.

Ulga odsetkowa jest korzystną ulgą podatkową, która może obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego. Przed skorzystaniem z ulgi odsetkowej należy dokładnie przeanalizować warunki jej skorzystania.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz