Zmiana formy prawnej działalności

Zmiana formy prawnej działalności to proces, w którym przedsiębiorca zmienia formę prawną swojej firmy. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak:

 • zwiększenie skali działalności,
 • poszukiwanie nowych możliwości rozwoju,
 • zmiany w przepisach prawa.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Proces zmiany formy prawnej działalności składa się z następujących etapów:

 1. Podjęcie decyzji o zmianie formy prawnej działalności.
 2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zmiany.
 3. Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Ogłoszenie o zmianie formy prawnej działalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 5. Przedstawienie dokumentów potwierdzających zmianę formy prawnej działalności organom podatkowym.

Decyzja o zmianie formy prawnej działalności jest decyzją strategiczną, która powinna być podjęta po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą prawnym lub podatkowym.

Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia zmiany formy prawnej działalności zależy od rodzaju zmiany. W przypadku zmiany z formy jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę wymagany będzie między innymi:

 • umowa spółki,
 • listy intencyjne wspólników,
 • zaświadczenie o niekaralności wspólników,
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na formularzu KRS-Z3. Wniosek należy złożyć do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Ogłoszenie o zmianie formy prawnej działalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez przepisy prawa. Ogłoszenie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedstawienie dokumentów potwierdzających zmianę formy prawnej działalności organom podatkowym jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatków. W przypadku zmiany z formy jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę wymagane będzie między innymi:

 • zaświadczenie o zmianie formy prawnej działalności z Urzędu Skarbowego,
 • nowy numer NIP spółki.

Zmiana formy prawnej działalności to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Przed podjęciem decyzji o zmianie warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz przygotować odpowiednią dokumentację.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz