Które spółki jawne są podatnikami CIT?

Od 1 stycznia 2021 roku spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że dochody tych spółek są opodatkowane na poziomie wspólników, w ramach ich indywidualnych rozliczeń podatkowych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Spółki jawne, których wspólnikami są również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są podatnikami CIT. Oznacza to, że dochody tych spółek są opodatkowane na poziomie spółki, a następnie wypłacane wspólnikom w postaci dywidendy lub innych świadczeń.

Aby spółka jawna była podatnikiem CIT, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wspólnikami spółki muszą być również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • spółka nie złoży w terminie do końca poprzedniego roku podatkowego informacji o wspólnikach CIT-15J.

W przypadku niezłożenia informacji CIT-15J spółka jawna staje się podatnikiem CIT odpowiednio z dniem 1 stycznia, z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem zaistnienia zmian w składzie podatników.

Wspólnicy spółki jawnej, która jest podatnikiem CIT, są zobowiązani do opodatkowania na swoim poziomie dochodów z tytułu udziału w spółce. Dochód ten jest określany jako udział w zysku netto spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Spółka jawna, która jest podatnikiem CIT, jest zobowiązana do składania deklaracji CIT-8 za rok podatkowy. Deklarację należy złożyć do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Podsumowanie

Od 1 stycznia 2021 roku spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie są podatnikami CIT. Oznacza to, że dochody tych spółek są opodatkowane na poziomie wspólników, w ramach ich indywidualnych rozliczeń podatkowych.

Spółki jawne, których wspólnikami są również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są podatnikami CIT. Oznacza to, że dochody tych spółek są opodatkowane na poziomie spółki, a następnie wypłacane wspólnikom w postaci dywidendy lub innych świadczeń.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz