Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura korygująca i nota korygująca to dokumenty księgowe, które służą do korygowania błędów lub zmian w treści faktury pierwotnej.

Faktura korygująca

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę. Faktura korygująca może być wystawiona w przypadku następujących zmian:

 • Zmiana ceny towaru lub usługi
 • Zmiana ilości towaru lub usługi
 • Zmiana terminu płatności
 • Zmiana adresu nabywcy
 • Zmiana danych identyfikacyjnych nabywcy
 • Wydanie towaru lub usługi niezgodnego z zamówieniem
 • Zwrotu towaru lub usługi

Faktura korygująca musi zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • numer faktury korygującej,
 • numer faktury pierwotnej,
 • nazwę i adres sprzedawcy,
 • nazwę i adres nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura korygująca jest dokumentem, który stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT. Należy ją przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Nota korygująca

Nota korygująca jest dokumentem wystawianym przez nabywcę. Nota korygująca może być wystawiona w przypadku następujących zmian:

 • Zmiana ceny towaru lub usługi
 • Zmiana ilości towaru lub usługi
 • Zmiana terminu płatności
 • Zmiana adresu sprzedawcy
 • Zmiana danych identyfikacyjnych sprzedawcy
 • Wydanie towaru lub usługi niezgodnego z zamówieniem
 • Zwrotu towaru lub usługi

Nota korygująca nie jest dokumentem księgowym. Nie stanowi ona podstawy do rozliczenia podatku VAT. Należy ją przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona.

Różnice między fakturą korygującą a notą korygującą

Podstawową różnicą między fakturą korygującą a notą korygującą jest to, że fakturę korygującą wystawia sprzedawca, natomiast notę korygującą wystawia nabywca.

Inne różnice między fakturą korygującą a notą korygującą to:

 • Faktura korygująca stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, natomiast nota korygująca nie jest dokumentem księgowym.
 • Faktura korygująca musi zawierać wszystkie dane wymagane dla faktury, natomiast nota korygująca może zawierać tylko niektóre z tych danych.

Podsumowanie

Faktura korygująca i nota korygująca to dokumenty, które służą do korygowania błędów lub zmian w treści faktury pierwotnej. Faktura korygująca jest wystawiana przez sprzedawcę, natomiast nota korygująca jest wystawiana przez nabywcę.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz