Przychód a dochód – czym się różnią?

Przychód i dochód to dwa pojęcia, które są często mylone. Przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, które uzyskuje dany podmiot. Dochód to natomiast różnica między przychodami a kosztami.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przychód

Przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, które uzyskuje dany podmiot. Przychody mogą być:

 • operacyjne – pochodzące z podstawowej działalności gospodarczej,
 • nieoperacyjne – pochodzące z działalności innej niż podstawowa, np. z inwestycji,
 • pozaoperacyjne – pochodzące ze zdarzenia losowego, np. z odszkodowania.

Przykłady przychodów:

 • sprzedaż towarów lub usług,
 • odsetki od lokat,
 • dochody z najmu,
 • odszkodowania,
 • dary.

Dochód

Dochód to różnica między przychodami a kosztami. Dochód może być:

 • netto – po odliczeniu podatku dochodowego,
 • brutto – bez odliczenia podatku dochodowego.

Przykłady dochodów:

 • dochód z działalności gospodarczej,
 • dochód z pracy,
 • dochód z odsetek,
 • dochód z najmu,
 • dochód z darowizn.

Różnice między przychodem a dochodem

Podstawowa różnica między przychodem a dochodem polega na tym, że przychód to wszystkie wpływy pieniężne i niepieniężne, natomiast dochód to różnica między przychodami a kosztami.

Inne różnice między przychodem a dochodem to:

 • Przychód jest większy niż dochód o kwotę kosztów.
 • Przychód jest miernikiem wielkości działalności gospodarczej, natomiast dochód jest miernikiem efektywności działalności gospodarczej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Przychód i dochód to dwa pojęcia, które są ważne w rachunkowości i finansach. Przychód jest miernikiem wielkości działalności gospodarczej, natomiast dochód jest miernikiem efektywności działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz