Faktura zaliczkowa i końcowa – najważniejsze informacje

Faktura zaliczkowa i końcowa to dwa rodzaje dokumentów księgowych, które są wystawiane w związku z transakcjami sprzedaży towarów lub usług.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa jest wystawiana w momencie otrzymania zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłej sprzedaży. Faktura zaliczkowa potwierdza, że sprzedawca otrzymał zaliczkę lub przedpłatę i jest podstawą do naliczenia podatku VAT.

Faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • numer faktury,
 • nazwę i adres sprzedawcy,
 • nazwę i adres nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę należności ogółem,
 • numer faktury, na którą została wystawiona faktura zaliczkowa.

Faktura zaliczkowa jest dokumentem księgowym, który stanowi podstawę do naliczenia podatku VAT. Należy ją przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona.

Faktura końcowa

Faktura końcowa jest wystawiana w momencie zakończenia transakcji sprzedaży towarów lub usług. Faktura końcowa rozlicza całość transakcji, w tym zaliczkę lub przedpłatę, która została otrzymana wcześniej.

Faktura końcowa powinna zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • numer faktury,
 • nazwę i adres sprzedawcy,
 • nazwę i adres nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • ilość towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura końcowa jest dokumentem księgowym, który stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT. Należy ją przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona.

Różnice między fakturą zaliczkową a końcową

Podstawowa różnica między fakturą zaliczkową a końcową polega na tym, że faktura zaliczkowa jest wystawiana w momencie otrzymania zaliczki lub przedpłaty, natomiast faktura końcowa jest wystawiana w momencie zakończenia transakcji sprzedaży.

Inne różnice między fakturą zaliczkową a końcową to:

 • Faktura zaliczkowa zawiera numer faktury, na którą została wystawiona.
 • Faktura końcowa rozlicza całość transakcji, w tym zaliczkę lub przedpłatę, która została otrzymana wcześniej.

Podsumowanie

Faktura zaliczkowa i końcowa to dwa ważne dokumenty księgowe, które są wystawiane w związku z transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Faktury te należy wystawiać w sposób prawidłowy, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz