E-faktura – jak autoryzować i ją przechowywać?

E-faktura to faktura w formie elektronicznej, która jest wystawiana i przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. E-faktury są traktowane na równi z fakturami w formie papierowej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Autoryzacja e-faktury

E-faktury mogą być autoryzowane za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.

Podpis elektroniczny to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis osobisty.

Podpis zaufany to podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu wydanego przez zaufanego dostawcę usług zaufania (Trusted Service Provider, TSP).

Przechowywanie e-faktury

E-faktury muszą być przechowywane w sposób zapewniający ich autentyczność, integralność i czytelność.

E-faktury mogą być przechowywane w formie:

  • elektronicznej,
  • papierowej,
  • hybrydowej.

W przypadku przechowywania e-faktur w formie elektronicznej, należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa danych. E-faktury powinny być przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Oto kilka wskazówek, jak autoryzować i przechowywać e-faktury:

  • Wybierz odpowiedni rodzaj podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.
  • Pamiętaj o ważności certyfikatu podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.
  • Przygotuj bezpieczne miejsce do przechowywania e-faktur.
  • Regularnie weryfikuj stan e-faktur.

Autoryzacja i przechowywanie e-faktur to ważne obowiązki, które wynikają z przepisów prawa. Należy je wykonywać w sposób prawidłowy, aby zapewnić zgodność z przepisami i ochronę danych.

Dodaj komentarz